وبلاگ تخصصی راهنمایی و مشاوره

مراحل تدوین پایان نامه 

مراحل تدوین پایان نامه:

1-    صفحه عنوان :

اولین صفحه از پژوهش یا گاهی روی جلد اطلاعات زیر نوشته می شود:

الف : آرم دانشگاه

ب : نام دانشگاه و دانشکده ای که پژوهش به آن ارائه می شود.

ج : نام  کامل پژوهشگر

د : نام کامل استاد راهنما

ه : درجه ورشته تحصیلی که گزارش پژوهش برای دریافت آن تهیه شده است

و : تاریخ ارائه پژوهش

2-    پیش گفتار ، تشکر و قدر دانی

پیش گفتار شامل اطلاعات مختصر و مفیدی از هدف ، دامنه و وسعت پژوهش است که قبل از مطالعه کامل پزوهش به خواننده تصوری کلی و واضح از مطلب مندرج در پزوهش ارائه خواهد داد .

در خاتمه پیش گفتار  پژوهشگر می تواند از کسانی که او را در انجام  پژوهش کمک وراهنمایی کرده اند  تشکر و قدر دانی  نماید . برخی از پژوهشگران صفحه ای جدا وقبل از پیش گفتار  را به این کار اختصاص می دهند . 

3-    فهرست

فهرست مطالب خواننده را قادر خواهد کرد که به سرعت و دقت و سادگی قسمتهای مورد علاقه خود را پیدا کرده و به مطالعه آن بپردازد . 

4،5- فهرست جدول ها و نمودارها

اگر در یک پژوهش تعدادی نمودار وجود داشته باشد ، پژوهشگر موظف است ، بعد از فهرست مطالب در صفحاتی جدا، یک فهرست برای جدول ها و یک فهرست برای نمودار ها در نظر بگیرد .

6- فصل اول : طرح پژوهش

مشکل ترین مرحله پژوهش تهیه و تنظیم طرح آن است . پس از تهیه طرح پژوهش ،پژوهشگر ملزم به اجرای اصول و قوانینی است که تهیه و تنظیم شده است . مهمترین قسمتهای این فصل عبارتند از :

الف : عنوان پژوهش

ب : تعریف موضوع پژوهش : پژوهشگر باید به روشنی مشکل  اساسی و نیاز به آگاهی خود را برای دست یابی به نتایج پژوهش عنوان سازد .

ج : هدف یا هدفهی کلی پژوهش : پژوهشگر باید هدف یا هدفهای کلی پژوهش را به صورت جملات مثبت و کلی مطرح سازد .

د : هدفهای جزئی ، فرضیه ها و یا سوال های ویژه پژوهش : در این قسمت

پژوهشگر هدفهای جزئی . فرضیه ها و سوالهای ویژه پژوهش خود را که متاثر از هدفهای کلی پژوهش است مطرح می سازد .

ه : روش انجام پژوهش : پژوهشگر باید نوع روش پژوهش خود را توضیح دهد چگونگی انتخاب نمونه ها ، روش جمع آوری اطلاعات ، ابزار های سنجش و روشهای آماری خاصی که برای تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده را مشخص می کند .

و : اهمیت پژوهش : هر پژوهش باید مشتمل بر دو فایده باشد که باید پژوهشگر در راستای تحقیق خود آن را بیان کند :

1- کاربرد نظری           2- کاربرد عملی

7- فصل دوم : سابقه و موضوع پژوهش

در این فصل چکیده ای از مطالعات انجام شده درباره موضوع پژوهش و موضوعهای مشابه دیگر که که در کتابها و مقالات و پژوهشهای دیگران وجود دارد ارائه می گردد.

8- فصل سوم : روش پژوهش

در این فصل به تفصیل درباره مطالب زیر بحث خواهد شد :

1-     روش پژوهش پژوهشگر به توضیح روش پژوهش انتخابی خود با در نظر گرفتن هدف و موضوع پژوهشی مورد نظر می پردازد .

2-     روش نمونه برداری

3-     روش های جمع آوری اطلاعات ونوع وسیله جمع آوری : روش پژوهش و نوع نمون ای که محقق برای انجام  مطالعه خود انتخاب می کند به موضوع و هدف پژوهش بستگی دارد . پژوهشگر با توجه به هدف و ویژگی های روش پژوهش و نوع نمونه انتخابی به جمع آوری اطلاعات مناسب می پردازد .

4-     روش های آماری : دراین قسمت پژوهشگر باید روش آماری را که برای تجزیه و تحلیل یافته های خود مورد استفاده قرار داده با دقت توصیف نمایید.

 9- فصل چهارم : یافته های پژوهش :

در این فصل باید پژوهشگر مباحث مطرح شده ، جدول ها و منحنی ها و تجزیه و تحلیل اطلاعات را عرضه دارد .  

10 – فصل پنجم : بحث و نتایج ، خلاصه پژوهش و پیشنهادها

  در خلاصه پژوهش رعایت این نکات ضروری است :

1-     ارائه یافته ها و نتایج به صورتی منظم .

2-     استفاده از یافته های پژوهش برای تایید یا رد فرضیه ها .

3-     استفاه از مطالبی که در سابقه موضوع پژوهش آمده برای رد یا تایید یافته های جدید (در صورت نیاز ).

11- فهرست منابع

          کتابنامه فارسی :

1-     اتکینسون ، ریتال ، زمینه روانشناسی ، ترجمه دکتر محمد تقی براهتی ، انتشارات رشد ،چاپ دوم 1367.

کتابنامه لاتین :

Neit, a.s.summerhill,a radical approach to child rearing , new york : hart , 1960

12- ضمائم       

 منبع: آموزش دانشکده انسانی دانشگاه گیلان

نوشته شده توسط مجید هاشمی | لینک ثابت | موضوع: دانلود پایان نامه |

دانلود پایان نامه مشاوره و روانشناسی 

در این ارسال متن کامل پایان نامه ای با عنوان بررسي رابطه منبع كنترل ( دروني- بروني) با عزت نفس ارائه می شود . در زیر میتوانید چکیده ای از تحقیق را مشاهده کنید در پایان متن لینک دانلود کامل پایان نامه قرار داده شده است .

موفق باشید   .

چكيده تحقيق

    پژوهش حاضر٬ با نام « بررسي رابطه منبع كنترل ( دروني- بروني) با عزت نفس » كه با هدف يافتن رابطه بين عزت نفس و منبع كنترل در پسران و دختران دانشجو وهمچنين يافتن تفاوت  منبع كنترل و عزت نفس بين دانشجويان دختر و پسر , انجام شد.

    منبع كنترل كه داراي دو بعد دروني و بيروني است و بنابر فرضيات راتر ,افرادي كه داراي منبع كنترل دروني هستند معتقدند كه اعمالشان نقش عمده اي در به حد اكثر رساندن برون دادهاي بد يا خوب دارد و افراد داراي منبع كنترل بيروني٬ فكر ميكنند برون دادهاي بد يا خوب ارتباطي با رفتار انها ندارد.

 

لینک دانلود

 

نوشته شده توسط مجید هاشمی | لینک ثابت | موضوع: دانلود پایان نامه |

پایان نامه مشاوره و روانشناسی 

موضوع:

 بررسي مقايسه اي سلامت رواني بين سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل در شهرهاي گرگان و بستک.

 فصل اول (مقدمه)

ترقي و پويايي و اعتلاي هر جامعه اي جز در داشتن عناصر و اعضايي سالم و کارآمد در آن اجتماع نمي باشد افرادي که علاوه بر وضعيت جسماني مناسب از لحاظ وضعيت روحي و رواني نيز در حد متعادل و مطلوبي باشند. بدون ترديد تقارن سلامتي جسماني و رواني اصلي ترين نتيجه اش داشتن جامعه اي شکوفا و با آتيه است. سلامت رواني مقوله اي بسيار حائز اهميت است چرا که تأثير روح و روان بر عملکرد جسماني بر هيچ کس پوشيده نيست. در اين راه بزرگان مذهبي ما و همچنين دانشمندان علوم پزشکي از دير باز بر مبحث سلامت روان تأکيد داشته اند

دانلود کامل با فرمت ورد.

لینک دانلود


نوشته شده توسط مجید هاشمی | لینک ثابت | موضوع: دانلود پایان نامه |