وبلاگ تخصصی راهنمایی و مشاوره

منابع کارشناسی ارشد مشاوره 

در آزمون کارشناسی ارشد امسال(۸۸) با رتبه ۱۷ قبول شدم بعضی از دوستان خواستند  منابعی را که برای آزمون خوانده بودم  را در اختیارشان قرار دهم تمام کتابهایی را که مطالعه کرده بودم را در همین صفحه آوردم خودم هم این منابع را از رتبه ۱۳ سال گذشته گرفته بودم .

برای زبان انگلیسی هیچ منبعی را نخواندم به خاطر همین اینجا هم نیاوردم ولی شما حتما براش وقت بگذارید.

در صورتی که از کتابهای تست که به این منظور تهیه شده اند استفاده نکنید نمیتوان انتظار نتیجه ی مطلوبی را داشت.۲ کتاب هم بابت این معرفی میشود.

 مبانی راهنمایی و مشاوره

- مبانی و اصول راهنمای و مشاوره                                  سید احمد احمدی

- مقدمات راهنمایی و مشاوره                                        عبداله شفیع آبادی

- راهنمایی و مشاوره                                                     شکوه نوابی نژاد

 

اصول و فنون راهنمایی و مشاوره

- فنون و روشهای مشاوره                                              عبداله شفیع آبادی

- راهنمایی و مشاوره تحصییلی و شغلی                          عبداله شفیع آبادی

- راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه ای                             عبداله شفیع آبادی

- پویایی گروه و مشاوره گروهی                                         عبداله شفیع آبادی

- راهنمایی و مشاوره گروهی                                            شکوه نوابی نژاد

-مقدمه ای بر مشاوره و رواندرمانی                                    سید احمد احمدی

مفاهیو بنیادی و مباحث تخصصی در مشاوره                       دیوید گلدارد(مترجم:سیمین حسینیان)

 

نظریه های مشاوره

- نظریه های مشاوره و روان درمانی                                 شفیع آبادی - ناصری

- دیدگاههای مشاوره و رواندرمانی                                   لوئیس شلینگ(مترجم:خدیجه آرین)

 

روانشناسی شخصیت

- نظریه های شخصیت                                               داون شولتز(مترجم:یحیی سید محمدی)

ـ نظریه های شخصیت                                                علی اکبر سیاسی

 

کاربرد آزمونهای روانی

- آشنایی با آزمون سازی و آزمونهای روانی                    ابوالفضل کرمی

ـ آزمونهای روانی (مبانی نظری و عملی)                        حمزه گنجی

 

روش تحقیق و آمار

- روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی                              علی دلاور

- مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی           علی دلاور

- احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی                 علی دلاور

 

منابع تکمیلی ( کتابهای تست)

- پوران پژوهش                                                       سلطانعلی شیر افکن

ـ پردازش

نوشته شده توسط مجید هاشمی | لینک ثابت | موضوع: منابع ارشد |

تعداد سوالات و ضرایب دروس در آزمون ارشد مشاوره 

 

در جدول ذیل دروس و تعداد سوالات و ضرایب مربوط به هر دزس در رشته مشاوره آورده شده است:

 

 

 

ردیف

 

نام درس

ضریب

تعداد سوال

1

 

زبان عمومی و اختصاصی

3

30

2

 

آمار و روش تحقیق

2

25

3

 

مبانی مشاوره و راهنمایی

2

25

 

4

روشها و فنون راهنمایی در مشاوره

3

25

 

5

نظریه های مشاوره و روان درمانی

3

25

 

6

کاربرد آزمون های روانی در مشاوره

2

25

 

7

روان شناسی شخصیت

2

25

 

نوشته شده توسط مجید هاشمی | لینک ثابت | موضوع: منابع ارشد |

منابع جدید کار 

منابع جديد كارشناسي ارشد مشاوره

 نظريه هاي مشاوره و روان درماني ـ ضريب 3

1)نظريه هاي مشاوره و روان درماني ـ تاليف شفيع آبادي


2)ديدگاههاي مشاوره ـ لويز شلينگ ـ ترجمه سيده خديجه آرين


3) نظريه هاي مشاوره ــ تاليف شارف ـ مهرداد فيروز بخت


4) مورد پژوهشي در مشاوره ـ تاليف کوري ـ ترجمه شفيع آبادي و بيتا حسيني


  فنون راهنمايي ـ ضريب 3


1)اصول و فنون مشاوره ـ تاليف شفيع آبادي


2) مفاهيم بنيادي و مباحث تخصصي در مشاوره ـ ديويد گلدارد ـ سيمين حسينيان


مباني راهنمايي و مشاوره ـ ضريب 3


1)      مقدمات راهنمايي و مشاوره ـ تا ليف عبدا شفيع آبادي


2)      راهنمايي و مشاوره شغلي و حرفه اي ـ تا ليف عبدا شفيع آبادي


3)      راهنمايي و مشاوره تحصيلي و حرفه اي ـ تا ليف عبدا شفيع آبادي


4)      مقدمه اي بر مشاوره و رواندرماني ـ احمد احمدي


5)      مشاوره ي خانواده ـ مينو چين


6)       مشاوره ي خانواده ـ فيليپ بارکر 


7)      مشاوره گروهي ـ شفيع آبادي


 آزمونهاي رواني ـ ضريب 2


1) آزمونهاي رواني ـ هادي بهرامي


2) آزمونهاي رواني ـ (مباني نظري و عملي) ـ حمزه گنجي


3)آشنايي با آزمون سازي ـ دکتر کرمي


4) آزمونهاي رواني ـ تاليف مارنات ـ ترجمه دكتر حسن پاشا شريفي


روانشناسي شخصيت ـ ضريب 2


1) نظريه هاي شخصيت ـ تاليف دوان شولتز ـ سيد محمدي


2) نظريه هاي شخصيت ـ علي اكبر سياسي


3) نظريه هاي شخصيت ـ شاملو


آمار و روش تحقيق  ـ ضريب 2


1) آمار ـ تاليف دكتر علي دلاوري


2)روشهاي تحقيق ـ تاليف دكتر علي دلاوري


3)آمار وروش تحقيق ـ علي اسماعيلي و اسماعيل بيابان گرد


زبان  ­­­ -  ضريب 3


مجموعه علوم تربيتي ـ سنجش تکميلي

نوشته شده توسط مجید هاشمی | لینک ثابت | موضوع: منابع ارشد |